เกี่ยวกับวีอาร์พี

วีอาร์พี มาตรฐานศูนย์ติดตั้งระบบก๊าซสำหรับรถยนต์ใหม่ ประหยัด..มั่นใจ...ปลอดภัย...กว่าอู่ทั่วไป

มั่นใจกว่า...มั่นคงกว่า

ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ ครบวงจร (ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซ/ขนส่งก๊าซ/สถานีก๊าซธรรมชาติ/งานก่อสร้าง/ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า)

วันนี้...ผู้ใช้รถยนต์ทุกคน...มั่นใจ...ระบบ NGV/LPG ที่ติดตั้งใหักับรถยนต์ใหม่จากโชว์รูม

เนื่องจากติดตั้งระบบ NGV/LPG โดยศูนย์มาตรฐาน ทำให้ได้ระบบ NGV/LPG ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระบบน้ำมัน มีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล เครื่องยนต์ทนทาน ด้วยคู่มือการตรวจเช็คระบบก๊าซตามระยะ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ทั้งในทั่วโลกและประเทศไทยมีการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์เพื่อใช้งานมานานกว่า 50 ปี จึงไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวอย่างที่คิด หากติดตั้งกับศูนย์ที่ได้รับมาตรฐานตามหลักสากล
ซึ่ง VRP เป็นศูนย์ติดตั้ง NGV “มาตรฐานดีเยี่ยม” แห่งแรกของประเทศไทยรับรองโดยหน่วยงานรัฐบาลและยังเป็นศูนย์ติดตั้งระบบก๊าซ NGV/LPG ให้กับรถยนต์ใหม่โตโยต้า
200 โชว์รูมทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ (OEM) รวมทั้งเป็นศูนย์ติดตั้งรถยนต์ใช้งานแล้วให้กับศูนย์บริการยางรถยนต์ชั้นนำกว่า 20 สาขา ผู้ใช้รถจึงมั่นใจได้ว่า

“รถทุกคันที่ติดตั้งจาก VRP จะได้รับความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ารถยนต์ใหม่ตามมาตรฐานสากลอย่างแน่นอน”


มีผลงานติดตั้งกว่า 40,000 คัน แลผลงานด้านอื่นๆ อีก

1. ศูนย์ผลิตและพัฒนาช่างเทคนิคประจำสาขา กว่า 300 คนทั่วประเทศ
2. พัฒนาระบบดีเซลร่วม สำเร็จเป็นแห่งแรกของไทย ที่จ่ายก๊าซทดแทนดีเซลสูงสุด 80%

เปลี่ยน...ทุกความเชื่อ การติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ ที่มีประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย “ไม่ใช่แค่การขายอุปกรณ์ติดตั้งระบบก๊าซ” เท่านั้น ต้องประกอบด้วย มาตรฐานช่างเทคนิค, มาตรฐานอุปกรณ์ และมาตรฐานศูนย์ อีกขั้น..ของความมั่นใจจาก VRPX1 Highest Personnel VRP

มุ่งเน้นการพัฒนาช่างเทคนิค เป็นแห่งเดียวของไทยที่มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและทักษะ เพื่อผลิตและพัฒนาช่างเทคนิคให้มีคุณภาพสูงสุดตามหลัก วิศวกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ระบบก๊าซมีความปลอดภัยสูงสุด


X2 Highest Performance VRP

เลือกใช้อุปกรณ์ติดตั้งระบบก๊าซเกรดสูงสุด สำหรับติดตั้งให้รถยนต์ใหม่โตโยต้า ถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยนำเข้าจากประเทศอิตาลี ได้รับมาตรฐานสากล ECER110/ ECER67


X3 Highest Safety VRP 

มีระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย 5 ขั้นตอน (QC) - ตรวจสภาพอุปกรณ์ NGV/LPG และความพร้อมของรถยนต์ก่อนการติดตั้ง - ควบคุมมาตรฐานและคุณภาพระหว่างการติดตั้ง - ควบคุมมาตรฐานและคุณภาพหลังการติดตั้ง - ตรวจสอบความปลอดภัยระบบ NGV/LPG (ตรวจรอยรั่วซึมก๊าซ 35 จุด และระบบการเดินไฟฟ้าทุกจุด) - ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบรถ


X4 Highest Safety warranty VRP 
บริษัทผู้นำด้านระบบก๊าซ..แห่งเดียวของประเทศที่กล้า !! รับประกันความเสียหาย ที่เกิดขึ้นทั้ง 2 กรณีตลอดอายุการรับประกัน 1. อุปกรณ์ NGV/LPG 2. การติดตั้ง


X5 Highest Service for Safety & Durability 
เป็นศูนย์ติดตั้ง NGV/LPG แห่งเดียวของไทยที่จัดทำระบบการตรวจสอบความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ระบบก๊าซทุก ๆ 3 เดือน /10,000 km. เพื่อให้รถยนต์ใช้ก๊าซมี ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดการใช้งาน


X6 Highest Service Network 
มีช่างเทคนิคของ VRP ประจำอยู่ ณ โชว์รูมโตโยต้า และศูนย์บริการเครือข่าย 200 แห่งทั่วประเทศ


X7 Highest Emergency Service 
มีหน่วยบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน พร้อมแก้ไขปัญหาทำให้รถยนต์ใช้ก๊าซของลูกค้า ใช้งานต่อได้(อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม แล้วแต่กรณี)


X8 Onsite Service 
หน่วยบริการซ่อมบำรุงระบบก๊าซให้ลูกค้าในกรณีไม่สะดวกเข้ารับบริการที่ศูนย์เครือข่าย ของ VRP (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม แล้วแต่กรณี)


X9 Online Service 
บริการให้คำปรึกษาทางด้านข้อมูลการติดตั้งและทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม.บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
85/4 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง
อ.บางรักใหญ่ จ.นนทบุรี 11110

Call 

086-3695516

086-3695517

086-0899236

02-5714456

02-5714457

Fax. 02-5714957

vrpengineering
info@mail.com


 
  
view