พัฒนาคน เพื่อสร้างมาตรฐาน ยานยนต์ใช้ก๊าซ NGV / LPG

ระบบยานยนต์ใช้ก๊าซ NGV/LPG เป็นพลังงานทางเลือกที่ประหยัดกว่าเชื้อเพลิงน้ำมัน 50 – 70 % ซึ่งระบบก๊าซเป็นงานด้านวิศวกรรมยานยนต์ มาตรฐานและความปลอดภัย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ดังนั้นสิ่งที่ควรตระหนักมากที่สุดคือ มาตรฐานของศูนย์ติดตั้ง

“ก้าวแรก...ต้องพัฒนาคน”

ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซ NGV/LPG ในประเทศไทย ปัจจุบันไม่มีการพัฒนาคน มีแต่การโฆษณาขายชุดอุปกรณ์ ทำให้ผู้ใช้รถไม่ได้รับมาตรฐานที่ดี ด้วยความพยายามของ VRP ที่จะสร้างมาตรฐานการติดตั้งระบบก๊าซ NGV/LPG ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม เพื่อผลิตและพัฒนาช่างเทคนิคที่มีคุณภาพตามหลักสูตรสำคัญในการ NGV/LPG ทุกด้าน, ภาคทฤษฎี : เครื่องยนต์และก๊าซ, ภาคทักษะ: ปฏิบัติงานจริง, วิธีการปฏิบัติเชิงป้องกันและความปลอดภัยในการติดตั้ง

มั่นใจ..ได้ถึงสมรรถนะและความปลอดภัยที่เหนือชั้นกว่า...
มั่นคง..ระยะยาว VRP ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท
10 ปี..ผลงานและประสบการณ์ติดตั้งกว่า 30,000 คัน
พร้อม..ศูนย์บริการ VRP ทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง

บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
85/4 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง
อ.บางรักใหญ่ จ.นนทบุรี 11110

Call 

086-3695516

086-3695517

086-0899236

02-5714456

02-5714457

Fax. 02-5714957

vrpengineering
info@mail.com


 
  
view